Tin tức - sự kiện

Phường Lê Mao tổ chức Hội nghị tập huấn Luật phòng chống tham nhũng, luật tiếp công dân, luật khiếu nại, luật tố cáo

content:

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024. Hôm nay ngày 11/4/024 UBND phường Lê Mao tổ chức Hội nghị tập huấn Luật phòng chống tham nhũng và Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo cho cán bộ, phường, khối cùng toàn thể nhân dân 9 khối dân cư hiểu, nắm bắt và thực hiện.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Văn Mão - Hội thẩm Toà án nhân dân Tình Nghệ An, báo cáo viên pháp luật cấp Tỉnh. Giới thiệu các nội dung cơ bản của các Luật phòng chống tham nhũng và Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo.

Qua Hội nghị, đại biểu đã hiểu sâu hơn về mục đích, ý nghĩa và quy trình tiếp nhận, xử lý đơn thư trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và được trang bị kỹ năng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các nội dung mới sửa đổi, bổ sung của Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng; nắm bắt được tình hình khiếu nại, tố cáo cũng như những giải pháp khắc phục khó khăn, bất cập.

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 1752
Total: 113475