Liên hệ

content:

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LÊ MAO

 

Trụ sở: Số 45, Đường Đinh Công Tráng, Lê Mao, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An

Email: lemao@vinh.nghean.gov.vn

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Cao Cường – Chủ tịch UBND Phường

Điện thoại:  0989 728 916