Tin tức - sự kiện

Hội nghị quán triệt Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

content:

Sáng nay ngày 7/7/2023, tại hội trường UBND phường Lê Mao, Đảng ủy phường Lê Mao đã tổ chức quán triệt Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 cho tất cả các đảng viên đang sinh hoạt tại 14 chi bộ.

 

            Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Thị Hồng, Phó Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy triển khai Chuyên đề năm 2023 về “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới XHCN đáp ứng yêu cầu hội nhập. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy phát triển nền văn hóa mới XHCN đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Sau Hội nghị quán triệt chuyên đề, Đảng ủy phường tổ chức tập huấn cho các chi ủy viên của 14 chi bộ về nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát của Đảng do đồng chí Vũ Huy Long - UV UBKT Thành ủy truyền đạt.

 

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 1315
Total: 112263