Cảnh báo sử dụng sản phẩm thực phẩm Detox Táo của Công ty cổ phần HD. LENA GROUP

content:

Thực hiện Công văn số 137/ATTP-NV ngày 22/4/2024 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An về việc giám sát sản phẩm thực phẩm Detox Táo, thông tin về sản phẩm cụ thể như sau: Sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Detox Táo của Công ty cổ phần HD. LENA GROUP (địa chỉ: Tổ 5, ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, tinh Đồng Nai), theo kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm này có chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế. Theo kết quả tra cứu đến thời điểm hiện tại, Cục An toàn thực phẩm chưa cấp giấy Tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm này.

Các cơ quan chức năng đang tổ chức kiểm tra, giám sát việc lưu thông sản phẩm nêu trên

Nhân dân có thể tra cứu thông tin, hình ảnh sản phẩm cảnh báo trên https://vfa.gov.vn/tin-tuc/canh-bao-ve-an-toan-thuc-pham.html.  

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1218
Tổng: 124012