Thông báo

Phường Lê Mao tổ chức đăng ký độ tuổi 17 năm 2024 và tuổi sẵn sàng nhập ngũ

content:

Thực hiện Kế hoạch số 251/ KH - BCH ngày 11/3/2024 của Ban CHQS Thành phố Vinh về việc tổ chức đăng ký độ tuổi 17 và tuổi sẵn sàng nhập ngũ; UBND phường Lê Mao tổ chức đăng ký độ tuổi 17 năm 2024 và tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2025 như sau:

1. Địa điểm: Tại trụ sở UBND phường Lê Mao

2. Thời gian: Ngày 13/4/2024 

-Sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

-Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

3. Những điểm cần chú ý

- Công dân khi đi đăng ký mang theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Vinh, nam công dân đủ 17 tuổi trong năm, công dân trong độ tuổi làm NVQS (18-27) chưa đăng ký NVQS phải đến Ban CHQS phường để đăng ký NVQS lần đầu. Khi đến đăng ký, công dân xuất trình CCCD; tự kê khai vào phiếu sức khỏe NVQS; cung cấp các nội dung liên quan cho Ban CHQS phường lập lý lịch NVQS.

- Trường hợp không đăng ký hoặc không chấp hành, cản trở việc đăng ký thì bị xử lý theo quy định của Pháp luật, UBND phường sẽ không làm thủ tục di chuyển vào các trường đại học, cao đẳng, các trường dạy nghề đối với các đối tượng nêu trên.

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2752
Tổng: 113231