Thông báo

Thông báo kết quả xếp loại chất lượng công chức năm 2023

content:

Ngày 14/11/2023, UBND phường Lê Mao tổ chức cuộc họp để lấy kiến đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức cấp xã năm 2023 do ông Trần Cao CườngChủ tịch UBND Phường chủ trì. Tham dự có toàn thể cán bộ, công chức Phường. Tại cuộc họp sau khi nghe các đồng chí cán bộ, công chức trình bày bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác năm 2023, các ý kiến đóng góp của các thành phần tham dự tại cuộc họp nhận xét, đánh giá cho các đồng chí cán bộ, công chức. Tham khảo các ý kiến đóng góp, căn cứ bộ tiêu chí đánh giá xếp loại công chức Phường đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 8056/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 phê duyệt bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức cấp xã, Lãnh đạo UBND Phường đã đánh giá, xếp loại chất lượng công chức Phường năm 2023 như sau:

 1. Nguyễn Thị Lan Anh Công chức Văn phòng –TK Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2. Lê Thị Thu Thủy Công chức Văn phòng –TK Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3. Nguyễn Hồng Thái Công chức Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4. Lê Thị Lương Côngchức Văn hóa-XH Hoàn thành tốt nhiệm vụ

5. Đinh Xuân Đạt Công chức Địa chính-MT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

6. Đặng Thị Vân Công chức Văn hóa-XH Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

7. Phạm Thị Thu Hà Công chức Tư pháp –HT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

8. Võ Như Anh Chỉ huy trưởng Quân sự Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

9. Chu Thị Thùy Linh Công chức Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2349
Tổng: 113182