Tin tức - sự kiện

Hội đồng nhân dân phường Lê Mao lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 9

content:

Chiều ngày 11/1/2024, HĐND phường Lê Mao khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ 9 để đánh giá hình tình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, thường trực HĐND phường đã chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng: Chỉ đạo UBND phường thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố về triển khai nhiệm vụ năm gắn Nghị quyết HĐND phường đã thông qua.

Thường trực HĐND và các ban HĐND đã giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề, tổ chức các kỳ họp HĐND phường

Về tình hình kinh tế: phường Lê Mao có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2023 tổng thu ngân sách của phường đạt trên 5,4 tý đồng, phường chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình thi công và đưa vào sử dụng các công trình như: Nhà văn hóa khối Trung Hòa 1, nâng cấp đường Cao Lỗ, cải tạo Nhà làm việc UBND phường và xây mới Hội trường UBND, bên cạnh đó phường huy động nội lực trong nhân dân để chỉnh trang đô thị, nâng cấp, cải tạo mương thoát nước trong khu dân cư để chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô, với tổng số tiền 960 triệu đồng, ra quân giải tỏa hàng lang an toàn giao thông, trật tự đô thị với 257 lượt, tăng cường quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, tăng cường quản lý Nhà nước về giáo dục đào tạo, thực hiện tốt chính sách người có công, an sinh xã hội trên địa bàn, chú trọng cải cách hành chính, trong đó chú trọng hoạt động của bộ phận trả kết quả, triển khai các nội dung của đề án 06/CP.

Đ/c Trần Xuân Hải - PCT UBND phường báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 trước kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND phường đã thông qua các tờ trình của HĐND, UBND; tổ chức thảo luận để đánh giá những kết quả, những hạn chế, tồn tại trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh để đề ra phương hướng, nhiệm vụ tốt hơn cho năm 2024, cũng như để giải quyết tốt các nhiệm vụ mà cử tri quan tâm.

Đ/c Trần Cao Cường - Chủ tịch UBND phường trả lời kiến trị cử tri và nêu một số nhiệm vụ trọng tâm mà UBND phường cần triển khai thực hiện trong năm 2024

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

 

 

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1169
Tổng: 123978