KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP THÀNH PHỐ VINH

UBND PHƯỜNG LÊ MAO TRIỂN KHAI CÔNG TÁC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN SẮP SẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023-2025

content:

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước; sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã có quy mô nhỏ thành đơn vị hành chính có quy mô lớn hơn sẽ tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, tập trung đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên, vị trí địa lý để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng...Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã sẽ tạo ra thay đổi tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước.

Căn cứ Kế hoạch số 153, ngày 18/8/2023 của UBND TP Vinh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, theo đó 03 phường Lê Mao, Quang Trung, Đội Cung sẽ sáp nhập thành một đơn vị hành chính mới. Dự kiến sau khi sáp nhập, đơn vị hành chính mới lấy tên là phường Quang Trung, có diện tích tự nhiên là 2,12 km2, quy mô dân số là 33.872 người, trụ sở chính của đơn vị hành chính mới đặt tại phường Quang Trung, trong đó phường Lê Mao có diện tích 0,87km2, dân số 13658 người; phường Quang Trung có diện tích 0,58km2, dân số 10.016 người; phường Đội Cung có diện tích 0,67 km2, dân số 10.198 người. Đây là 3 phường có điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý và nét văn hóa tương đồng nền phù hợp cho việc sát nhập.

UBND phường tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri về việc sát nhập đơn vị hành chính trong tháng 4/2024. Sự đồng thuận của mỗi cử tri trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã của Đảng và Nhà nước góp phần xây dựng đơn vị hành chính mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1159
Tổng: 123975