Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phường Lê Mao tiếp tục ra mắt các mô hình về PCCC

content:

Sáng ngày 23/6 phường Lê Mao tổ chức ra mắt 11 tổ liên gia an toàn PCCC và 9 điểm Chữa cháy công cộng, nâng tổng số tổ Liên gia toàn phường đến nay là 13 tổ và 26 điểm chữa cháy công cộng

 

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1284
Tổng: 112226