Giải quyết khiếu nại, tố cáo

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG LÊ MAO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

content:

Chiều 31/7/2023, Đảng ủy phường Lê Mao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và sơ kết 2 năm thực hiện Quy định 08-QĐ/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

 

 

 

✅️ Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy phường luôn quan tâm công tác lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Kinh tế toàn phường tiếp tục ổn định và phát triển khá toàn diện; Thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước thu 2.975 /4.355 triệu đồng đạt 68% kế hoạch năm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình và trẻ em được quan tâm; đẩy mạnh công tác quản lý đô thị, triển khai thực hiện các dự án: Cải tạo sửa chữa quân viên UBND phường, xây dựng khối Tân Tiến, xây dựng cải tạo đường Đặng Tất, đường Cao Lỗ.... Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên luôn được đẩy mạnh, 100% Đảng viên được triển khai học tập, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Lê Mao lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Duy trì tốt công tác kiểm tra, giám sát, 6 tháng đầu năm không có tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm thuộc thẩm quyền Đảng ủy phường xem xét thi hành kỷ luật; đội ngũ cán bộ thường xuyên được củng cố, kiện toàn.

✅️ Chất lượng sinh hoạt Chi bộ sau khi có Quy định 08 của các Chi bộ trong toàn Đảng bộ phường đã chuyển biến toàn diện trên các mặt. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ được nâng lên cả nội dung, hình thức và phương pháp, tạo được sức hút, động lực, tinh thần, thái độ, trách nhiệm của Đảng viên, đảm bảo duy trì sinh hoạt đúng thời gian quy định, đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ qua đó kịp thời nắm bắt tư tưởng của đảng viên...Năng lực của Bí thư, cấp ủy Chi bộ được nâng lên.

✅️ 6 tháng cuối năm 2023, BCH Đảng bộ phường sẽ tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế, rà soát những chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành với quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, dứt điểm và hiệu quả quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ đã đề ra trong năm 2023./.

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 1182
Tổng: 124048