Bộ Tư pháp xây dựng, phát hành Tờ gấp truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức về sử dụng mạng Internet thông minh, an toàn, có trách nhiệm

content:

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm nói riêng trên không gian mạng cũng có chiều hướng phức tạp, gia tăng với phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, hướng đến nhiều đối tượng hơn, trong số đó có người chưa thành niên.

 

Để tăng cường công tác truyền thông, thúc đẩy tư pháp cho người chưa thành niên, trong khuôn khổ của Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng 02 Tờ gấp nhằm góp phần nâng cao kiến thức pháp luật và biện pháp phòng ngừa, bảo vệ sự an toàn cho người chưa thành niên, phòng chống xâm hại người chưa thành niên trên môi trường mạng. Nội dung các Tờ gấp hướng đến đối tượng thụ hưởng chính gồm người chưa thành niên và phụ huynh của các em, giúp người đọc nhận diện những nguy cơ thường gặp, đồng thời đưa ra khuyến cáo, hướng dẫn các kỹ năng bảo vệ người chưa thành niên trên môi trường mạng cũng như các thông tin liên hệ cần thiết khi tìm sự trợ giúp.
Thông điệp chính muốn truyền tải thông qua các tờ gấp là “Hãy sử dụng mạng Internet một cách thông minh, an toàn, có trách nhiệm”.
Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Vinh trân trọng đăng tải nội dung 02 Tờ gấp để độc giả cùng tìm hiểu, chia sẻ thông điệp có ý nghĩa này.

File đính kèm:

 

                                                                      Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Vinh

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 1166
Total: 123987